Η εταιρία μας

Η εταιρία ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΑΕΒΕ πρωτοπόρος στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών καθώς και σε εφαρμογές Τραπεζικού εξοπλισμού ιδρύθηκε το 1980.

Η εταιρία προωθεί με συνέπεια στην Ελληνική Τραπεζική Αγορά λύσεις για την ενίσχυση θωράκισης ΑΤΜ και Τραπεζών.

Στόχος της εταιρίας είναι η δημιουργία προιόντων υψηλής λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης σύγχρονων αναγκών.

Λόγω της μακρόχρονης απασχολήσεως στον ειδικό τομέα του εξοπλισμού των Τραπεζών, συνδεόμαστε με μεγάλο αριθμό ειδικευμένων στην Ελλάδα και είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε Τεχνικά και Οργανωτικά προβλήματα των εργασιών τις οποίες αναλαμβάνουμε.

Η μόνιμη ομάδα της Εταιρίας βρίσκεται σε συνεχή απασχόληση, για την εποπτία/συντήρηση των εφαρμογών στα Τραπεζικά Καταστήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και την εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών Τραπεζών.

Εφόδια της εταιρίας για την πραγματοποίηση του στόχου της και την πρόοδό της αποτελούν η άρτια οργάνωση, η υψηλή τεχνογνωσία, η συνεχής εκπαίδευση και η διαρκής ενημέρωση.